Rust- en praathuisjes op de speelplaats!

Rust- en praathuisjes op de speelplaats!

Niet alle kinderen vinden het tijdens de pauze leuk om in die grote groep rond te lopen.  Soms hebben ze nood om even de “rust” te gaan opzoeken.  De huisjes bieden geborgenheid en kansen om met elkaar in gesprek te gaan wanneer ze zich niet zo lekker voelen.  Tegelijkertijd kan het ook een plaats zijn waar je afgezonderd eens wat kan babbelen met andere leerlingen zonder gestoord te worden door de grote groep op de speelplaats.  Dit alles kadert dan in het feit dat wij een “Rode Neuzen School” zijn.

I.s.m. de “Michielse Schepentjes” van vorig schooljaar zijn lerarenwerkgroepen speelplaats, gezondheid en mos aan de slag gegaan om dit project tot een mooi einde te brengen.  Financieel krgen we hier een flinke ondersteuning van “cera” die ons project de moeite waard vond om te steunen.  Zonder deze financiële injectie was dit niet mogelijk geweest.

De volledige afwerking van dit project mogen we volgend schooljaar verwachten