Sint-Michielschool, bouwen aan de toekomst.

Welkom op onze website!

Schoolinfo Coronavirus:

18/3: Extra nieuwsbrief

Info aan ouders vanuit de buitenschoolse kinderopvang
Gezien we als school graag binding willen blijven houden met onze kinderen en hun ouders, werd er op mail de toestemming gevraagd om deel te nemen aan ons communicatieplatform van “Questi”.
We willen dan ook vragen dit spoedig in orde te brengen aangezien we op deze wijze alle ouders per mail kunnen informeren. Bekijk even of deze eerste mail niet in de spam geraakt is.
Alvast bedankt voor jullie medewerking en zorg goed voor mekaar!

Ouders die gebruik willen maken van de noodopvang op school,
gelieve het formulier in te vullen voor de Paasvakantie 6/4 – 17/4.

Indien uw kind niet naar school komt hoeft u niets te doen!

Indien U na aanmelding toch beslist uw kind thuis te houden, gelieve dit te melden aan de directie.

De Sint-Michielschool is een lagere school gelegen aan een kruispunt te Brecht dat de vier windstreken verbindt met elkaar.
Onze school, die aan de achterzijde baadt in het mooie groen, heet dan ook iedereen die uit die vier windstreken komt, hartelijk welkom!
Als autonome lagere school trachten wij kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.
Ervaren leerkrachten zorgen voor een zorgzame begeleiding waarbij kinderen zichzelf ten volle kunnen ontwikkelen.
In ons onderwijs betrekken we graag vele partners om dit waar te maken.

Zo is er bijvoorbeeld een nauwe samenwerking met de autonome kleuterschool De Zevensprong.
Onze school maakt deel uit van de scholengroep OZCS.

We kijken er naar uit jou eens te ontmoeten!