Bewegen

“Beweeg met dat lijf!”, zong Raymond Van het Groenewoud ooit uit volle borst.

Bewegen is belangrijk voor zowel je lichamelijke als je geestelijke gezondheid.
Onderzoek heeft aangewezen dat de ontwikkeling van je hersenen zeer sterk bepaald wordt door te bewegen op jonge leeftijd.  Elke groeifase van peuter tot puber is dus van belang.
Het al of niet  doorlopen van die groeifases bepaalt o.a. hoe het reken- en leesproces gaat verlopen.

Vandaar dat wij als school hierop willen inzetten.

1. Bewegingsopvoeding

De lessen bewegingsopvoeding maken integraal deel uit van ons aanbod.  Alle kinderen nemen hieraan deel.
Elke week krijgen de kinderen 2 lestijden van 50 minuten bewegingsopvoeding van een gymleerkracht.
In de eerste graad (1ste en 2de leerjaar) worden er zwemlessen voorzien begeleid door gediplomeerde zweminstructeurs.

2. Sportactiviteiten buiten de lessen bewegingsopvoeding

Tijdens de lesuren worden er, naast de wekelijkse turnlessen, extra sportactiviteiten georganiseerd.
In samenwerking met het SVS (Stichting Voor Schoolsport) krijgen de kinderen kans om met hun leerjaar deel te nemen aan een halve dag “creatief bewegen”.Volgende activiteiten vinden hierbij plaats;

  • Kronkeldiedoe (1ste lj.)
  • Spelenpaleis (2de lj.)
  • Bewegingsjungle (3de lj.)
  • Alles met de bal (4de lj.)
  • American games (5de lj.)

Om zoveel mogelijk aan de bewegingsdrang van de kinderen tegemoet te komen, neemt onze school ook regelmatig deel aan naschoolse sportactiviteiteneveneens georganiseerd door het SVS.
Hierdoor krijgen ook de leerlingen, die niet in een sportvereniging zijn, de kans om zowel recreatief als competitief, buiten de school met sport bezig te zijn. Het aanbod van deze activiteiten is per graad en is, uitgezonderd de zwemactiviteit, gratis.
Iedereen mag mee doen!  Of je nu een ervaren sportman of- vrouw bent, ons moto is : “ Deelnemen is belangrijker dan winnen!”

Afhankelijk van de plaats en de aard van de activiteit worden leerkrachten en / of ouders mee ingeschakeld voor het vervoer, om een ploegje te begeleiden of om bij een activiteit in goede banen te leiden.  Hiervoor zijn we de ouders erg dankbaar.

Maar onze school wil ook graag ingaan op wat de gemeente Brechtaanbiedt wat betreft sport.
Zo is er bijvoorbeeld de jaarlijkse stratenloop te Brecht. Vanuit de werkgroep gezondheid worden er middagtrainingen voorzien om zoveel mogelijk kinderen te motiveren om deel te nemen aan deze activiteit.

3. Sportdagen

Extra sporten doen we tijdens onze sportdagen.  Deze kunnen zowel op onze school als elders plaatsvinden.

4. Onze speelplaats

De speelplaats is een plaats waar kinderen hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen en waar er beroep gedaan wordt op hun creativiteit, organisatietalent en samenspel.

Onze ruime speelplaats is daarom ook erg doordacht ingericht en biedt heel veel mogelijkheden om kinderen vele bewegingskansen te geven nl. klimmen, klauteren, kruipen, lopen, springen, glijden, fietsen, voetballen, gooien, vangen, basketten, tuimelen, evenwicht houden, …

Er is ook een aanbod van spelmateriaal in speelgoedboxen (clicx, houten blokken, Chinese bordjes, …).

Wanneer het even moeilijk gaat, is er ook mogelijkheid tot time-out of het opzoeken van kinderen die geen speelmakker vinden!

De foto’s geven hiervan een impressie.

Gezondheid is datgene wat je het gevoel geeft, dat het nu de mooiste tijd van het jaar is.

Franklin Pierce Adams