Doorstroming

Vaak horen we in de basisschool uitspraken als:

“Je moet nu naar de grote school”

“Je gaat de jongste zijn”

“Nu begint het echte werk”

Deze uitspraken bieden voeding om bij kinderen angst op te roepen bij een schakelmoment in hun ontwikkeling.
Dit terwijl het gaat om het nemen van een volgende stap in hun ontwikkeling waarbij er inhoudelijk wel een wijziging kan plaatsvinden maar waar het “zijn” van elk kind centraal blijft staan.
We willen daarom als school de drempel verlagen tussen deze schakelmomenten (instappers, overgang tussen de verschillende groepen en de overstap naar het secundair onderwijs).
We spreken dan over doorstroming.

Met tal van initiatieven willen we bruggen bouwen en drempelverlagend werken;

  • Integratiemomenten waar leerlingen de volgende klas mogen ervaren.
  • Bezoek aan het buitengewoon onderwijs.
  • Partnerklaswerking.
  • Goed overleg tussen de betrokken leerkrachten van de schakelmomenten zodat de onderwijspraktijk goed afgestemd wordt op mekaar en de ontwikkeling van elk kind gevolgd kan worden.
  • Info- en kennismakingsmomenten voor ouders met hun kinderen.
  • Het intensief bezig zijn met een studiekeuzeproject in het 6de leerjaar.
  • Het bezoeken van enkele secundaire scholen.

Op deze manier hopen we dat de kinderen op onze school mogen ervaren dat ze kansen tot ontwikkeling krijgen.