School in de wereld

In deze onderdelen vindt U meer informatie over de werking van onze school in de wereld.

“Het principiële doel van onderwijs is om mannen en vrouwen te vormen die in staat zijn nieuwe dingen te doen, niet alleen maar herhalen wat andere generaties hebben gedaan.”

Jean Piaget