Zorg

Dagelijks hebben wij het voorrecht om uw kostbaarste bezit, uw kind, te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling.
We willen er dan ook alles voor in het werk stellen om hiermee zorgzaam om te gaan.

Bij de begeleiding van kinderen op school wordt dan ook vaak gesproken over “zorg”.
Deze zorg voor uw kind wordt op de eerste plaats in handen gelegd van de klasjuf(fen) of meester.
Zij helpen via uitdagende opdrachten, spelmomenten, lessen, taken, … uw kind groeien bij hun algehele ontwikkeling.
Hierbij wordt er graag beroep gedaan op de talenten van uw kind.

Soms hebben ze bij hun ontwikkeling echter een extra zetje nodig, zeg maar wat extra zorg.
Er wordt dan samen met het zorgteam gezocht naar gepaste acties om kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren.
Observatie van uw kind is hierbij een belangrijk onderdeel.
Ook uw expertise, als ouder, als ervaringsdeskundige, hebben wij ook nodig in ons zorgproces.

Mocht blijken dat de aangeboden hulp toch niet de vereiste vooruitgang oplevert, dienen we ons verder te informeren om de gepaste zorg te geven aan uw kind. Clb zal dan een partner zijn in de gesprekken die de nieuwe acties voorbereiden.
De school wil in deze fase dan ook graag samenwerken met mensen die niet meteen verbonden zijn aan onze school, bvb; logo, kiné, psycholoog, …

Onze drijfveer in het zorgzaam omgaan met uw kind, is steeds met u als ouder de zoektocht aan te gaan naar wat uw kind nodig heeft om te blijven ontwikkelen. Hierbij vinden we dat het “goed voelen” van zeer groot belang is in het zoeken naar de juiste begeleiding.

Op deze manier hopen we uw kostbaarste bezit op een zorgzame wijze te kunnen begeleiden in zijn/haar ontwikkeling.