Gelijke kansen

De school biedt ondersteuning aan kansarme leerlingen door bewust te proberen de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen. We stellen immers vast dat de kloof tussen arm en rijk gestadig vergroot. De sociale status, als gevolg van een succesvol maatschappelijk bezig zijn, wordt helaas niet gemeten met menselijke waarden en talenten, maar met de materiële uiterlijkheden als gevolg van economisch succes. Logischerwijze heeft de school hierin een belangrijke, discrete taak.

 

Bijlage: Charter: Gelijke kansen voor ieder kind