CLB

In ons zorgbeleid neemt het CLB een belangrijke plaats in.
Zowel leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen op hen een beroep doen.
Het CLB werkt op vraag. Ook al is er een goede samenwerking met de school, ze nemen een neutraal en onafhankelijk standpunt in.

Het is een veilige plek waar u als ouder in vertrouwen terecht kan met uw vragen en problemen.
Artsen, maatschappelijk werkers, opvoedkundigen, psychologen en verpleegkundigen werken er samen om oplossingen te vinden voor de gestelde vragen. Het welzijn van de leerling staat echter steeds voorop.
Alle tussenkomsten van het CLB zijn gratis.
Ook al bepaalt u als ouder of het CLB partner mag zijn in de begeleiding van uw kind, volgende tussenkomsten van het CLB zijn echter vanuit de overheid verplicht: de medische onderzoeken, opvolging van vaccinaties, maatregelen bij besmettelijke ziekten, tussenkomsten bij spijbelen.

Bijlage: Folder CLB Zoersel

Website CLB: http://www.clb-ami1.be

Ons luizenbeleid

Schoolgaande jeuk…
Om te voorkomen dat we op school een luizenprobleem krijgen, vragen we de medewerking van alle ouders. Het is belangrijk dat iedereen bij de start van elke schoolperiode, dus na elke vakantie, zijn of haar kind grondig nakijkt op luizen.  Alleen door alert te blijven en regelmatig te controleren, kunnen we luizen buiten de school houden.

Dank voor uw medewerking.

Bijlage: luizenbeleid
Bijlage: luizenalarm