Ouders

Als ouder bent u de ervaringsdeskundige van uw kind.

Daarom is uw betrokkenheid noodzakelijk en ontmoeten wij u heel graag.

Op verschillende momenten bent u van harte welkom!

Elk schooljaar voorzien wij oudercontacten. Deze avonden geven u de gelegenheid persoonlijk te spreken met de mensen die in onze school betrokken zijn bij de opvoeding en onderwijs van uw kind.

Deze oudercontacten worden ook ingericht om ouders op één of ander domein bijkomende informatie te geven.

Indien u een persoonlijk contact  wenst met de directeur en/of één van de leerkrachten kan dat steeds na overleg met de leerkracht of directeur, zo mogelijk tijdens de normale werktijden of op afspraak. Blijf niet zitten met een vraag!!

Tijdens één van de laatste dagen van augustus richten wij een “open uurtje” in.
Dan kan u samen met uw kind een kijkje komen nemen in de klas en even praten met de juf die voor uw kind zal zorgen.

In september worden alle ouders uitgenodigd voor een infoavond.

Doorheen het ganse schooljaar zijn er verschillende momenten om op individueel oudercontact te komen.

Je kan eveneens communiceren met de school via e-mail.

We organiseren regelmatig uitstappen  en dan doen we graag beroep op ouders om de uitstap mee te ondersteunen.

Een team van schilmama, -papa, -oma, -oma, -tante, -nonkel staan voor uw kinderen klaar en zorgen ervoor dat al de kinderen 30 weken lang een portie fruit krijgen aangeboden.

Ook nodigen we jullie graag uit bij feestelijke momenten!

….

U ziet het…. ouderbetrokkenheid vinden wij heel belangrijk!! Onze deur staat altijd voor u open!!